EEvolución da Poboación

Data da consulta: 21/10/2020

Evolución da Poboación Ourensá 2019: -0,51%
Evolución da Poboación Ourensá 2019: -0,8%