EEvolución da Poboación

Data da consulta: 27/09/2021

Evolución da Poboación Ourensá 2019: -0,51%
Evolución da Poboación Ourensá 2019: -0,8%