EEvolución da Poboación

Data da consulta: 04/06/2020

Evolución da Poboación Ourensá 2019: -0,51%
Evolución da Poboación Ourensá 2019: -0,8%