EEvolución da Poboación

Data da consulta: 21/01/2022

Evolución da Poboación Ourensá 2019: -0,51%
Evolución da Poboación Ourensá 2019: -0,8%