PPeso relativo da poboación ourensá

Data da consulta: 24/01/2021

11,4 % Peso población Ourense/Galicia
0,65 % Peso relativo Ourense/España