PPeso relativo da poboación ourensá

Data da consulta: 20/03/2023

11,35 % Peso población Ourense/Galicia
0,65 % Peso relativo Ourense/España