PPeso relativo da poboación ourensá

Data da consulta: 04/06/2020

11,4 % Peso población Ourense/Galicia
0,65 % Peso relativo Ourense/España