PPeso relativo da poboación ourensá

Data da consulta: 29/06/2022

11,35 % Peso población Ourense/Galicia
0,65 % Peso relativo Ourense/España