EEvolución das Afiliacións á Seguridade Social

Data da consulta: 29/02/2020

+0,96 % Evolución afiliados Ourense
+ 1,27% Evolución afiliados Galicia