EEvolución das Afiliacións á Seguridade Social

Data da consulta: 24/06/2021

-0,4 % Evolución afiliados Provincia Ourense I Trimestre 2021/IV Trimestre 2021
-5,0 % Evolución afiliados Galicia IV Trimestre 2020/III Trimestre 2020