EEvolución das Afiliacións á Seguridade Social

Data da consulta: 17/04/2021

-5,8 % Evolución afiliados Provincia Ourense IV Trimestre 2020/III Trimestre 2020
-5,0 % Evolución afiliados Galicia IV Trimestre 2020/III Trimestre 2020