EEvolución das Afiliacións á Seguridade Social

Data da consulta: 24/01/2021

-3,9 % Evolución afiliados Provincia Ourense III Trimestre 2020/IV Trimestre 2019
-3,4 % Evolución afiliados Galicia III Trimestre 2020/IV Trimestre 2019