EEvolución das Afiliacións á Seguridade Social

Data da consulta: 30/09/2020

-1,9 % Evolución afiliados Provincia Ourense II Trimestre 2020/IV Trimestre 2019
-1,5 % Evolución afiliados Galicia II Trimestre 2020/IV Trimestre 2019