NNúmero de Pernoitas

Data da consulta: 27/09/2021

164.912 Pernoitas durante os seis primeiros meses do ano (+70,4 % vs 2020, -46,4% vs 2019)