Comarcas Líderes por Sector

Sectores Líderes por Comarca

Mapa Comarcal das Fortalezas Sectoriais

 

Infografía Completa
Radiografía da Actividade Económica por Comarcas