EEvolución Paro Rexistrado

Data da consulta: 14/06/2024

-4,17 % Evolución interanual paro rexistrado Ourense (último mes dispoñible)
-6,70% Evolución interanual paro rexistrado Galicia (último mes dispoñible)