Ramas de Actividade con máis
de 5.000 Ocupados en Ourense

Actividades Onde a Ocupación Ourensá
Posúe Un Maior Peso Específico
No Conjunto De Galicia

Ramas de Actividade
que Medraron e DiminuíronMáis de Dous Dígitos 2016 vs 2017

Ramas de Actividade
que Medraron e Diminuíron
Máis de Dous Dígitos 2012 vs 2017