IImporte anual nómina de pensións

Data da consulta: 01/03/2024

1.153.290.681,79 € Importe da nómina de pensións en 2021