CCapacidade de Atracción de poboación

Data da consulta: 03/12/2023

75,37% Na mesma provincia
5,88% Noutra provincia de Galicia
6,33% Noutra comunidade autónoma
12,42% No extranxeiro