PPoboación por grupos de idade

Data da consulta: 14/06/2024

10.42% <16 anos
28.56% <16-44
30.72% 45-65
30.30% >65