14 Evolución socioeconómica da economía ourensá durante o cuarto trimestre de 2020

13 Evolución socioeconómica de la provincia, III Trimestre

12 Evolución de las afiliaciones medias a la seguridad social en julio 2020. Análisis provincial y comarcal

11 Análisis de la EPA del segundo trimestre de 2020 en Ourense

10 Análisis de las Afiliaciónes medias de Desempleo Mes de mayo

09 Desempleo Mes de Mayo Comarcas y Concellos de Ourense

08 Desemprego no mes de abril nas comarcas e concellos de Ourense

07 Análise das afiliacións medias de desemprego no mes de abril

06 Informe da EPA do primer trimestre año 2020 – Concello de Ourense

05 Informe da EPA do primer trimestre año 2020

<<A EPA do primeiro trimestre penaliza a ocupación feminina e o sector servizos>>

04 Impacto da crise COVID-19 na economía da provincia de Ourense a partir dos datos de afiliacións a 31 de Marzo

03 Impacto potencial da crise COVID-19 no emprego (Réxime de traballadores autónomos e réxime xeral) da provincia de Ourense

02 Impacto da crise COVID-19 no desemprego das comarcas e concellos da provincia de Ourense

01 Impacto da crise COVID-19 na economía da provincia de Ourense