EEvolución Índice de envellecemento

Data da consulta: 14/06/2024

11,51% Peso población Ourense/Galicia
0,67% Peso relativo Ourense/España