PPeso relativo da poboación ourensá

Data da consulta: 14/06/2024

11,35 % Peso población Ourense/Galicia
0,65 % Peso relativo Ourense/España