NNúmero de Viaxeiros

Data da consulta: 27/09/2021

89.895 viaxeiros acumulados ao largo de todo do primeiro semestre do ano 2020 (+56,6% vs 2020 e -47,2 % vs 2019)