NNúmero de Viaxeiros

Data da consulta: 24/06/2021

171.782 viaxeiros acumulados ao largo de todo o ano 2020 (-56,4%)