NNúmero de Viaxeiros

Data da consulta: 21/01/2022

213.779 viaxeiros acumulados ao largo dos nove primeiros meses do ano 2021