EEvolución Índice de envellecemento

Data da consulta: 04/06/2020

11,51% Peso población Ourense/Galicia
0,67% Peso relativo Ourense/España