PPoboación Residente no Estranxeiro/Poboacion Total

Data da consulta: 24/06/2021

variación +0,2% Ourense
Variación +0,13% Galicia
Variación +0,10% España