PPoboación Residente no Estranxeiro/Poboacion Total

Data da consulta: 03/06/2023

variación +0,2% Ourense
Variación +0,25% Galicia
Variación +1,11% España