PPoboación Residente no Estranxeiro/Poboacion Total

Data da consulta: 21/01/2022

variación +0,2% Ourense
Variación +0,13% Galicia
Variación +0,10% España