PPoboación Residente no Estranxeiro/Poboacion Total

Data da consulta: 12/08/2020

variación +0,2% Ourense
Variación +0,13% Galicia
Variación +0,10% España