CCapacidade de Atracción de poboación

Data da consulta: 21/01/2022

77,36% Na mesma provincia
5,68% Noutra provincia de Galicia
10,91% Noutra comunidade autónoma
10,62% No extranxeiro