08 Desemprego no mes de abril nas comarcas e concellos de Ourense

07 Análise das afiliacións medias de desemprego no mes de abril

06 Informe da EPA do primer trimestre año 2020 – Concello de Ourense

05 Informe da EPA do primer trimestre año 2020

<<A EPA do primeiro trimestre penaliza a ocupación feminina e o sector servizos>>

04 Impacto da crise COVID-19 na economía da provincia de Ourense a partir dos datos de afiliacións a 31 de Marzo

03 Impacto potencial da crise COVID-19 no emprego (Réxime de traballadores autónomos e réxime xeral) da provincia de Ourense

02 Impacto da crise COVID-19 no desemprego das comarcas e concellos da provincia de Ourense

01 Impacto da crise COVID-19 na economía da provincia de Ourense