IImporte anual nómina de pensións

Data da consulta: 04/06/2020

1.096.850.580,96 € Importe da nómina de pensións en 2019