IImporte anual nómina de pensións

Data da consulta: 21/01/2022

1.113.567.831,97 € Importe da nómina de pensións en 2020