IImporte anual nómina de pensións

Data da consulta: 29/09/2022

1.153.290.681,79 € Importe da nómina de pensións en 2021