IImporte anual nómina de pensións

Data da consulta: 24/01/2021

1.096.850.580,96 € Importe da nómina de pensións en 2019