IImporte anual nómina de pensións

Data da consulta: 27/09/2021

1.113.567.831,97 € Importe da nómina de pensións en 2020